Specialfönster

Skräddarsydda fönster som tillverkas

med millimeterprecision.

Tillverkas efter era önskemål

 

Specialtillverkade gammeldags fönster som vi gör i alla möjliga utföranden.

Om det så är en modern villa, hyreshus eller K-märkt kulturminnesmärkt så vill vi anta utmaningen och gör fönster efter just dina önskemål. Våra specialfönster har hög kvalitet, är prisvärda och på MILLIMETERN.

Våra specialfönster tillverkas av kärnvirke från tätvuxen Norrlandsfuru. De är grundmålade med olja och därefter täckmålade med fönsterfärg som kan fås i kulörer enligt NCS- kartan. Glas, spanjoletter och kopplingar är av mycket hög svensk kvalitet. Med den kvalitet som klarar svenska förhållanden kan de glädja många generationer.

Vi erbjuder bland annat:

  • Kopplade fönster
  • Isolerglasfönster
  • Fasta fönster
  • Fönsterdörrar
  • Spröjsade fönster
  • Obehandlade eller vitmålade fönster
  • Vridfönster
  • Allmogeprofilerade fönster
  • Specialfönster gjorda med hantverk utan gränser…

Fönstren kan självfallet göras med energisparglas vilket kan minska värmeförlusterna med 40 procent. Vår tillverkning innefattar även isolerglasfönster med traditionellt utseende, samt fasta karmar och fönsterdörrar.