TF i Osby

Öppnar dörrar & Fönster för miljön

MILJÖPOLICY

TF i Osby ska ständigt utveckla och modernisera snickerier. Vi ska vara en av de ledande på specialsnickerier i branschen och använda vårt gedigna kunnande inom hantverket samt följa gällande normer och myndigheters krav. Kvalitet och funktion är ledord för hantverket på TF i OSBY AB

 

 

Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan och vårt mål är att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet. Vi sorterar och återanvänder alternativ återvinner så mycket som möjligt. Träspill, spån och träemballage gör vi briketter av som eldas i vår egna värmepanna.

 

Vi är engagerade i hållbarhetsfrågor och väljer FSC-märkt trä i så stor del som möjligt i vår produktion. Vi är även angelägna att handla så lokalt som möjligt och mycket av vårt virke kommer från skogarna i Sverige

 

Genom att ha låga U-värden på våra produkter väljer man bra miljöval. Minska energiåtgången för att värma upp våra bostäder är ett klart bra miljöval.